וסקו דה גאמה »חוליות היסטוריות

וסקו דה גאמה »חוליות היסטוריותואסקו דה גאמה עונת 2020/2021 54 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 2019/2020 53 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 2018/2019 51 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 2017/2018 47 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2016/2017 40 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2015/2016 33 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2014/2015 45 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2013/2014 37 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2012/2013 40 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2011/2012 36 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2010/2011 39 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2009/2010 43 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2008/2009 45 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2007/2008 43 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2006/2007 47 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2005/2006 50 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2004/2005 50 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2003/2004 42 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2002/2003 39 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2001/2002 30 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 2000/2001 48 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1999/2000 33 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1998/1999 35 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1997/1998 35 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1996/1997 24 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1995/1996 24 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1994/1995 17 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1993/1994 15 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1992/1993 17 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1991/1992 22 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1990/1991 19 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1989/1990 28 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1988/1989 21 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1987/1988 18 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1986/1987 16 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1985/1986 13 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1984/1985 26 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1983/1984 18 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1982/1983 12 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1981/1982 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1980/1981 14 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1979/1980 28 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1978/1979 17 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1977/1978 15 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1976/1977 15 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1975/1976 13 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1974/1975 26 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1973/1974 13 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונת 1972/1973 13 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1971/1972 12 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1970/1971 12 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1969/1970 8 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1968/1969 6 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1967/1968 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1966/1967 6 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1965/1966 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1964/1965 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1963/1964 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1962/1963 8 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1961/1962 6 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1960/1961 7 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1959/1960 8 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1958/1959 8 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1957/1958 13 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1956/1957 12 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1955/1956 13 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1954/1955 16 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1953/1954 21 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1952/1953 21 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1951/1952 20 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1950/1951 18 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1949/1950 15 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1948/1949 15 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1947/1948 16 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1946/1947 14 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1945/1946 16 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1944/1945 16 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1943/1944 12 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1942/1943 8 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1941/1942 7 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1940/1941 6 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1939/1940 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1938/1939 12 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1937/1938 10 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1936/1937 10 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1935/1936 7 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1934/1935 6 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1933/1934 8 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1932/1933 5 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1931/1932 7 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1930/1931 8 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1929/1930 10 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1928/1929 11 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1927/1928 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1926/1927 9 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1925/1926 6 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1924/1925 5 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1923/1924 4 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1922/1923 4 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1921/1922 3 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1920/1921 2 שחקנים / מאמנים
ואסקו דה גאמה עונה 1919/1920 1 שחקנים / מאמנים