מועדון שבאב אל אחלי »חוליות היסטוריות

מועדון שבאב אל אחלי »חוליות היסטוריותמועדון שבאב אל אחלי עונת 2020/2021 37 שחקנים / מאמנים
מועדון שבאב אל אחלי עונת 2019/2020 42 שחקנים / מאמנים
מועדון שבאב אל אחלי עונת 2018/2019 20 שחקנים / מאמנים
מועדון שבאב אל אחלי עונת 2017/2018 23 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2016/2017 30 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2015/2016 32 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2014/2015 33 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2013/2014 36 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2012/2013 14 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2011/2012 17 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2010/2011 20 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2009/2010 28 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2008/2009 30 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2007/2008 16 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2006/2007 9 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2005/2006 10 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2004/2005 8 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2003/2004 7 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2002/2003 7 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2001/2002 5 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 2000/2001 3 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1999/2000 3 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1998/1999 1 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1997/1998 1 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1996/1997 1 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1990/1991 1 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1989/1990 1 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונת 1984/1985 1 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1983/1984 1 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונת 1981/1982 2 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1980/1981 2 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1979/1980 2 שחקנים / מאמנים
אל אחלי דובאי עונה 1978/1979 2 שחקנים / מאמנים