מילטון קיינס דונס »תוצאות היסטוריות

מילטון קיינס דונס »תוצאות היסטוריותמילטון קיינס דונס עונת 2020/2021 57 משחקים
מילטון קיינס דונס עונת 2019/2020 58 משחקים
מילטון קיינס דונס עונת 2018/2019 51 משחקים
מילטון קיינס דונס עונת 2017/2018 55 גפרורים
מילטון קיינס דונס עונה 2016/2017 52 משחקים
מילטון קיינס דונס עונה 2015/2016 52 משחקים
מילטון קיינס דונס עונה 2014/2015 53 התאמות
מילטון קיינס דונס עונת 2013/2014 54 משחקים
מילטון קיינס דונס עונה 2012/2013 56 משחקים
מילטון קיינס דונס עונה 2011/2012 55 גפרורים
מילטון קיינס דונס עונה 2010/2011 53 התאמות
מילטון קיינס דונס עונה 2009/2010 50 גפרורים
מילטון קיינס דונס עונה 2008/2009 51 משחקים
מילטון קיינס דונס עונה 2007/2008 49 התאמות
מילטון קיינס דונס עונה 2006/2007 54 משחקים
מילטון קיינס דונס עונה 2005/2006 51 משחקים
מילטון קיינס דונס עונה 2004/2005 51 משחקים
FC ווימבלדון עונה 2003/2004 50 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 2002/2003 51 משחקים
FC ווימבלדון עונה 2001/2002 49 התאמות
FC ווימבלדון עונה 2000/2001 56 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1999/2000 45 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1998/1999 48 התאמות
FC ווימבלדון עונה 1997/1998 46 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1996/1997 53 התאמות
FC ווימבלדון עונה 1995/1996 51 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1994/1995 50 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1993/1994 51 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1992/1993 51 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1991/1992 46 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1990/1991 43 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1989/1990 44 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1988/1989 48 התאמות
FC ווימבלדון עונת 1987/1988 50 גפרורים
FC ווימבלדון עונת 1986/1987 48 התאמות
FC ווימבלדון עונת 1985/1986 46 משחקים
FC ווימבלדון עונת 1984/1985 49 התאמות
FC ווימבלדון עונה 1983/1984 8 משחקים
FC ווימבלדון עונת 1982/1983 4 משחקים
FC ווימבלדון עונת 1981/1982 4 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1980/1981 9 התאמות
FC ווימבלדון עונה 1979/1980 12 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1978/1979 8 משחקים
FC ווימבלדון עונת 1977/1978 4 משחקים
FC ווימבלדון עונת 1976/1977 4 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1975/1976 2 גפרורים
FC ווימבלדון עונת 1974/1975 5 התאמות
FC ווימבלדון עונת 1973/1974 1 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1970/1971 1 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1969/1970 1 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1967/1968 2 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1966/1967 1 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1965/1966 2 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1963/1964 3 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1962/1963 2 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1952/1953 2 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1947/1948 1 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1934/1935 3 משחקים
FC ווימבלדון עונה 1931/1932 1 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1930/1931 2 גפרורים
FC ווימבלדון עונה 1929/1930 1 גפרורים