מכבי תל אביב »חוליות היסטוריות

מכבי תל אביב »חוליות היסטוריותמכבי תל אביב עונת 2020/2021 40 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 2019/2020 27 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 2018/2019 30 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 2017/2018 30 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2016/2017 37 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2015/2016 30 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2014/2015 26 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2013/2014 29 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2012/2013 33 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2011/2012 31 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2010/2011 29 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2009/2010 30 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2008/2009 24 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2007/2008 31 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2006/2007 28 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2005/2006 27 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2004/2005 33 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2003/2004 27 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2002/2003 24 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2001/2002 26 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 2000/2001 20 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1999/2000 26 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1998/1999 22 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1997/1998 18 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1996/1997 18 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1995/1996 19 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1994/1995 21 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1993/1994 21 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1992/1993 21 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1991/1992 21 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1990/1991 16 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1989/1990 11 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1988/1989 10 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1987/1988 4 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1986/1987 7 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1985/1986 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1984/1985 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1983/1984 10 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1982/1983 10 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1981/1982 10 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1980/1981 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1979/1980 7 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1978/1979 9 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1977/1978 7 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1976/1977 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1975/1976 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1974/1975 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1973/1974 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונת 1972/1973 7 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1971/1972 6 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1970/1971 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1969/1970 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1968/1969 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1967/1968 6 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1966/1967 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1965/1966 4 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1964/1965 3 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1963/1964 3 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1962/1963 2 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1961/1962 1 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1960/1961 3 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1959/1960 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1958/1959 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1957/1958 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1956/1957 6 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1955/1956 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1954/1955 7 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1953/1954 7 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1952/1953 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1951/1952 6 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1950/1951 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1949/1950 7 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1948/1949 2 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1947/1948 2 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1946/1947 3 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1945/1946 2 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1944/1945 2 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1943/1944 2 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1942/1943 3 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1941/1942 3 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1940/1941 3 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1939/1940 1 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1938/1939 4 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1937/1938 5 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1936/1937 8 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1935/1936 6 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1934/1935 4 שחקנים / מאמנים
מכבי תל אביב עונה 1933/1934 4 שחקנים / מאמנים