לאציו רומא »תוצאות היסטוריות

לאציו רומא »תוצאות היסטוריותלאציו רומא עונת 2020/2021 60 גפרורים
לאציו רומא עונת 2019/2020 43 משחקים
לאציו רומא עונת 2018/2019 54 משחקים
לאציו רומא עונת 2017/2018 57 משחקים
לאציו רומא עונה 2016/2017 43 משחקים
לאציו רומא עונה 2015/2016 53 התאמות
לאציו רומא עונה 2014/2015 45 משחקים
לאציו רומא עונת 2013/2014 49 התאמות
לאציו רומא עונה 2012/2013 57 משחקים
לאציו רומא עונה 2011/2012 50 גפרורים
לאציו רומא עונה 2010/2011 41 משחקים
לאציו רומא עונה 2009/2010 49 התאמות
לאציו רומא עונה 2008/2009 45 משחקים
לאציו רומא עונה 2007/2008 52 משחקים
לאציו רומא עונה 2006/2007 41 משחקים
לאציו רומא עונה 2005/2006 46 משחקים
לאציו רומא עונה 2004/2005 47 גפרורים
לאציו רומא עונה 2003/2004 50 גפרורים
לאציו רומא עונה 2002/2003 52 משחקים
לאציו רומא עונה 2001/2002 46 משחקים
לאציו רומא עונה 2000/2001 51 משחקים
לאציו רומא עונה 1999/2000 57 משחקים
לאציו רומא עונה 1998/1999 50 גפרורים
לאציו רומא עונה 1997/1998 55 גפרורים
לאציו רומא עונה 1996/1997 42 משחקים
לאציו רומא עונה 1995/1996 42 משחקים
לאציו רומא עונה 1994/1995 50 גפרורים
לאציו רומא עונה 1993/1994 40 גפרורים
לאציו רומא עונה 1992/1993 40 גפרורים
לאציו רומא עונה 1991/1992 38 משחקים
לאציו רומא עונה 1990/1991 36 התאמות
לאציו רומא עונה 1989/1990 36 התאמות
לאציו רומא עונה 1988/1989 44 גפרורים
לאציו רומא עונת 1987/1988 5 התאמות
לאציו רומא עונת 1986/1987 7 התאמות
לאציו רומא עונת 1984/1985 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1983/1984 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1979/1980 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1978/1979 30 גפרורים
לאציו רומא עונת 1977/1978 34 משחקים
לאציו רומא עונת 1976/1977 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1975/1976 34 משחקים
לאציו רומא עונת 1974/1975 30 גפרורים
לאציו רומא עונת 1973/1974 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1972/1973 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1970/1971 32 משחקים
לאציו רומא עונה 1969/1970 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1966/1967 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1965/1966 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1964/1965 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1963/1964 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1960/1961 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1959/1960 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1958/1959 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1957/1958 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1956/1957 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1955/1956 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1954/1955 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1953/1954 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1952/1953 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1951/1952 38 משחקים
לאציו רומא עונה 1950/1951 38 משחקים
לאציו רומא עונה 1949/1950 38 משחקים
לאציו רומא עונה 1948/1949 40 גפרורים
לאציו רומא עונה 1947/1948 39 גפרורים
לאציו רומא עונה 1946/1947 37 התאמות
לאציו רומא עונה 1945/1946 20 גפרורים
לאציו רומא עונה 1942/1943 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1941/1942 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1940/1941 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1939/1940 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1938/1939 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1937/1938 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1936/1937 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1935/1936 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1934/1935 30 גפרורים
לאציו רומא עונה 1933/1934 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1932/1933 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1931/1932 34 משחקים
לאציו רומא עונה 1930/1931 35 משחקים
לאציו רומא עונה 1929/1930 33 משחקים